Minh Đại Lộc công bố sổ hồng chung cư mini Minh Đại Lộc 2 ngày 13/10/2017

Minh Đại Lộc công bố sổ hồng chung cư mini Minh Đại Lộc 2 ngày 13/10/2017 Sổ hồng tòa chung cư mini Minh Đại Lộc 2 được sở tài nguyên môi trường Thành Phố Hà Nội ký quyết định và in sổ vào ngày 10/10/2017. Ngày 1...

Read more »

Scroll to top
DMCA.com Protection Status